single album

Kad bi moja bila

Za produkciju „Kamarad“ producent: Goran Bregović, Programirali: Slobodan Marković, Predrag Milanović, Djordje Janković, Ognjan Radivojević;

Učestvovali: K2, Snejanka Borisova, Lidia Dakova Ilieva, Ludmila Lubenova Radkova, Daniela Lubenova Radkova, Miša Blam;

Fotografije: Dejan Milićević Styling: New fashion; Muzičari u studiju „Karma“ u Istambulu i Studiju „Mega“ u Atinil Snimano i miksano u studiju „Kamarad“ u Beogradu.

Mastering: Studio „Metropolis“ London; Urednik izdanja: Aleksandra Kovač, Za izdavača: M.Ćatović/M.Vučelić, Komuna, Beograd